Receptas. Kaip pagaminti su greitpuodžiu troškinį per 20 min

Užtruk­site 20 min, gami­nant su grei­t­puo­džiu, arba 1 val. — įprastai.

Recep­tas pri­tai­ky­tas grei­t­puo­džiui, bet tik­rai tiks ir gami­nant papras­tam puode, tik kau­liu­kus rei­kės virti maž­daug valandą. Ypa­tin­gai tin­kan­tis patie­ka­las, kai rei­kia greit, ska­niai ir daug val­gio.

Didžiausias grei­t­puo­džiio pliusas-skanu, greita, kokybiška, ekonomiška.

Mėsa bus minkšta, sul­tinga ir svar­biau­sia grei­tai. Šeši žmo­nės grei­tai suvalgys kaulą šon­kau­liukų.

Receptas:

  • 1,5 kg kiau­lie­nos šonkulių;
  • 2 svo­gūnų;
  • 2 čes­nako skiltelių;
  • 1 v.š. bal­sa­mico acto;
  • 2 v.š. vor­čes­te­rio padažo;
  • 0,5 l sultinio;
  • 1 v.š. pomi­dorų padažo;
  • 1 v.š. garstyčių;
  • 1 v.š. cukraus.

Šon­kau­liu­kus pad­ru­ski­nam ir papi­ri­nam iš visų pusių.

Į gerai įkai­tintą grei­t­puodį pilame šla­kelį alie­jaus. Dali­mis apke­pame šon­kau­lius iš visų pusių.

Apke­pus šon­kau­lius, pake­pame smul­kin­tus svo­gū­nus ir čes­na­kus, su men­tele nuva­lome puodo dugną (labai svarbu, nes pada­žas bus ska­nes­nis). Apke­pus svo­gū­nus sude­dame šon­kau­liu­kus, supi­lam sul­tinį, sude­dam visus liku­sius ingridientus.

Puodą užsan­da­ri­name. Ver­dame ~15min nuo slė­gio susi­da­rymo (arba ~60 min papras­tam puode). Bai­gus virti įsi­ti­ki­name, kad mėsa minkšta ir išvi­rus. Šon­kau­lius išimame į dubenį, o į likusį padažą įpi­lam pusė puo­de­lio van­dens su išmai­šy­tais mil­tais — sutirš­tin­sim padažą. Padažą pakai­ti­nam kol sutirš­tės, pilame ant šon­kau­lių. Val­gome su švie­žiom dar­žo­vėm ir bul­vėm. Skanaus.

Ska­niai pavalgys 6 žmonės.