Sąlygos ir taisyklės

PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE PIGUPERKU.LT TAISYKLĖS

1. Prekių užsakymas

1.1 Perkant prekes internetu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigaliojusia, nuo to momento, kai Pirkėjas pasirenka norimas prekes internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį užpildo visą informaciją, kurią prašoma pateikti pirkėjo, pažymi varnele, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis

1.2 Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1 Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

2.2 Užsakymo langelyje Pirkėjas pažymėjęs „sutinku su taisyklėmis“ ir paspaudęs mygtuką „tęsti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis, t.y. yra sudaroma pirkimo – pradavimo sutartis tarp Pardavėjo bei Pirkėjo.

2.3 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes, kurios yra jo prekių krepšelyje.

3.2  Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

3.3  Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke, jeigu (1) pirkėjas grąžina prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių (jei atitinkamame pirkėjui pateikiamame dokumente nenurodytas ilgesnis laikotarpis) dienų nuo prekių pristatymo dienos ir (2) prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė. Pristatymo išlaidų suma negrąžinama.

4. Pristatymas

4.1 Prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip pardavėjo interneto tinklapyje arba nesusitariama kitaip):

  • per 2 - 5 (dvi – penkias) darbo dienas.   

5. Prekių grąžinimas

5.1 Įsigijus netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi Civiliniame kodekse bei kituose teisės aktuose nustatytas teises. Jei pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinami pirkėjo sumokėti pinigai ir pirkėjo pretenzija patenkinama, taikoma šių Taisyklių 5.2 punkte nustatyta pinigų grąžinimo tvarka.

5.2 Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

5.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje;

5.2.2. Grąžinama prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;

5.2.3. Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos;

5.2.4. Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;

5.2.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos (įskaitant dovanas ir kitus priedus), kokios buvo pirkėjo gauta.

6. Mokėjimo tvarka

6.1 Visi mokėjimai, priklausomai nuo Jūsų pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje nurodytą piguperku.lt arba piguperku.lt įgalioto trečiojo asmens UAB EVP international, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.